SPLOŠNI POGOJI

 

Splošni pogoji za delavce

Pravico do reševanja stanovanjskih vprašanj imajo delavci, zaposleni pri samostojnih podjetnikih, ki imajo sedež obratovalnice na območju Upravne enote Kranj, to je občin Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur ter mestne občine Kranj. Pravico do reševanja stanovanjskih vprašanj uresničujejo delavci enakopravno ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti.


Delavci morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje za pridobitev pravice do posojila iz sredstev Ustanove:

 

 • da delodajalec (samostojni podjetnik), pri katerem so zaposleni, tekoče plačuje stanovanjski prispevek po 39. členu Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (l.1991),
 • da so zaposleni za nedoločen čas,
 • da so sami ali njihovi zakonci oz. izvenzakonski partnerji lastniki ali solastniki objekta, za katerega prosijo posojilo,
 • da bodo stanovanje ali stanovanjsko hišo, za katero prosijo posojilo, uporabljali za stalno bivanje,
 • da se nepremičnina, za katero prosijo za posojilo, nahaja na območju Republike Slovenije.
 • Delavci dobijo pravico do reševanja svojih stanovanjskih razmer z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če je imel delodajalec že zaposlene delavce. V primeru, da se delavec zaposli pri obrtniku, ki še ni zaposloval delavcev, pa po treh mesecih zaposlitve za nedoločen čas.
 • Do posojil nimajo pravice tisti delavci, za katere delodajalci tekoče (z več kot trimesečnim zaostankom ob izdelavi prednostne liste) ne odvajajo sredstev.
 • Ti delavci so upravičeni do sredstev po razpisu, če je delodajalec v času za sklenitev Pogodbe o kreditnih pogojih in vračanju kredita, poravnal zaostale in tekoče obveznosti.


 

Splošni pogoji za samostojne podjetnike

Pravico do reševanja stanovanjskih vprašanj imajo samostojni podjetniki, ki imajo sedež obratovalnice na območju Upravne enote Kranj, to je občin Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur ter mestne občine Kranj.

Samostojni podjetniki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje za pridobitev pravice do posojila iz sredstev Ustanove:

 • imajo zaposlenega najmanj enega delavca za nedoločen čas,
 • tekoče plačujejo stanovanjski prispevek po 39. členu Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (l.1991),
 • so sami ali njihovi zakonci oz. izvenzakonski partnerji lastniki ali solastniki objekta za katerega prosijo posojilo,
 • da bodo stanovanje ali stanovanjsko hišo, za katero prosijo za posojilo, uporabljali za stalno bivanje,
 • da se nepremičnina, za katero prosijo za posojilo, nahaja na območju Republike Slovenije.

Samostojni podjetniki dobijo pravico do posojila ustanove po 12. mesecih od dneva zaposlitve delavca za nedoločen čas.

 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj