RAZPISI 

Razpisi potekajo in se izvajajo v skladu z novim Pravilnikom o
pogojih in merilih za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti
in delodajalcev na
območju OOZ Kranj, ki je bil sprejet dne, 5.2.2015.  

Aktualni razpis

 80. RAZPIS STANOVANJSKIH POSOJIL

od 1. do 15. marca 2024

 

1. Razpisana vrednost stanovanjskih posojil je 80.000 EUR.

2. Upravičenci do sredstev tega razpisa so delavci, zaposleni za nedoločen čas pri delodajalcih na območju OOZ Kranj in ti delodajalci, ki imajo
sedež obratovalnice na območju OOZ Kranj ter vsaj eno leto zaposlenega najmanj enega delavca za nedoločen čas. V primeru več prijav na razpis imajo prednost pri pridobitvi posojila delavci, zaposleni pri delodajalcih, ki so do 6.5.2009 plačevali stanovanjski prispevek in ti delodajalci ter člani OOZ Kranj.                                                                                  

3. Posojila se dajejo za nakup, gradnjo ter adaptacijo stanovanja ali stanovanjske hiše.

4. Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca. Okvirni maksimalni znesek posojila pri zavarovanju s hipoteko je 42.000 EUR. Najvišji znesek posojila z zavarovanjem posojila pri zavarovalnici je 5.000 EUR.

5. Maksimalna doba odplačevanja pri zavarovanju s hipoteko je 25 let, za mlade
družine do 30 let, pri zavarovanju pri zavarovalnici pa 10 let.

6. Posojilo, odobreno delodajalcu, se zavaruje z zastavo nepremičnine
ali pri zavarovalnici, ki mora odobriti zavarovanje vsakega posameznika.

7. Obrestna mera: posojila se obrestujejo po 3,0 % realni letni obrestni meri.

8. Pri adaptaciji ali gradnji se v primeru zavarovanja posojila z nepremičnino prosilcu lahko posojilo izplača v gotovini do višine 50% posojila.

9. Anuiteta posojil 80. razpisa se izračuna na osnovi 3,0 % realne letne obrestne mere.

 

Informativni izračun za pogoje na dan 31.12.2023 (valuta EUR):

Doba odplačevanja
10 let
10 let
20 let
20 let
Znesek
15.000
20.000
33.000
42.000
Skupna obrestna mera
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Mesečni obrok
144,58EUR
192,77EUR
182,39EUR
232,13EUR
Potrebni neto mesečni prilivi
890 EUR
950 EUR
940 EUR
990 EUR
Stroški zavarovanja
cca 400 EUR*

cca        400 EUR*

cca         400 EUR
cca        400 EUR
Stroški odobritve
80 EUR
80 EUR
80 EUR
80 EUR
Efektivna obrestna mera
3,29%
3,22% 3,11%
3,09%

 *Stroški zavarovanja z zastavo nepremičnine.

 Strošek odobritve posojila znaša 80,00 EUR ter strošek vodenja kredita 1,00 EUR/mesec. Stroške zavarovanja posojila nosi posojilojemalec.

Pri dodelitvi posojil se upoštevajo določila Pravilnika o pogojih in merilih za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti in delodajalcev na območju OOZ Kranj.

Prijave bo Ustanova sprejemala od 1. do vključno 15. marca 2024, v prostorih Stanovanjske ustanove na naslovu: C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v prvem nadstropju. Vlogo za posojilo in obrazce dobite v času uradnih ur: ponedeljek od 9.00 do 15. ure, sreda od 9.00 do 16.00 ure in petek od 8.00 do 13. ure. Informacije dobite osebno ali po telefonu v času uradnih ur na tel. 04 / 234 04 18 ali 051/339 804.
Celoten tekst 80. razpisa bo objavljen v prostorih Stanovanjske ustanove, C. Staneta Žagarja 37, Kranj.    
Več informacij dobite tudi na spletni strani
www.stanust-kranj.si.      

Kranj, 31.12.2023                                                  Predsednik uprave: Janez Kadivec l.r.

 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj