RAZPISI 

Razpisi potekajo in se izvajajo v skladu z novim Pravilnikom o
pogojih in merilih za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti
in samostojnih podjetnikov na
območju OOZ Kranj, ki je bil sprejet dne, 5.2.2015.  

Za NAKUP stanovanja ali hiše je posojilo mogoče dobiti preko celega leta.

Aktualni razpis

 69. RAZPIS STANOVANJSKIH POSOJIL

od 3. do 17. septembra 2018

 

1. Razpisana vrednost stanovanjskih posojil je 80.000 EUR.

2. Upravičenci do sredstev tega razpisa so delavci, zaposleni za nedoločen čas pri samostojnih podjetnikih na območju OOZ Kranj in samostojni podjetniki, ki imajo
sedež obratovalnice na območju OOZ Kranj ter vsaj eno leto zaposlenega najmanj enega delavca za nedoločen čas.                                                                                                                         

3. Posojila se dajejo za nakup, gradnjo ter adaptacijo stanovanja ali stanovanjske hiše.

4. Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca. Okvirni maksimalni znesek posojila pri zavarovanju s hipoteko je 42.000 EUR. Najvišji znesek posojila z zavarovanjem posojila pri zavarovalnici je 5.000 EUR.

5. Maksimalna doba odplačevanja pri zavarovanju s hipoteko je 25 let, za mlade
družine do 30 let, pri zavarovanju pri zavarovalnici pa 10 let.

6. Posojilo, odobreno samostojnemu podjetniku, se zavaruje z zastavo nepremičnine
ali pri zavarovalnici, ki mora odobriti zavarovanje vsakega posameznika.

7. Obrestna mera: posojila se obrestujejo po 2,9 % obrestni meri.

8. Pri adaptaciji ali gradnji se v primeru zavarovanja posojila z nepremičnino prosilcu lahko posojilo izplača v gotovini do višine 50% posojila.

9. Anuiteta posojil 69. razpisa se izračuna na osnovi 2,9 % obrestne mere.

 

Informativni izračun za pogoje na dan 30.12.2018(valuta EUR):

Doba odplačevanja
10 let
10 let
20 let
20 let
Znesek
14.600
20.000
33.000
42.000
Skupna obrestna mera
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
Mesečni obrok
140,08EUR
191,88EUR
180,80EUR
230,10,00EUR
Potrebni neto mesečni prilivi
620 EUR
670 EUR
660 EUR
730 EUR
Stroški zavarovanja
cca 350 EUR*
cca 350 EUR*
cca 350 EUR
cca 350 EUR
Stroški odobritve
80 EUR
80 EUR
80 EUR
80 EUR
Efektivna obrestna mera
3,2%
   3,12%
3,01%
2,99%

 *Stroški zavarovanja z zastavo nepremičnine.

 Strošek odobritve posojila znaša 80,00 EUR ter strošek vodenja kredita 1,00 EUR/mesec. Stroške zavarovanja posojila nosi posojilojemalec.

Pri dodelitvi posojil se upoštevajo določila Pravilnika o pogojih in merilih za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti in samostojnih podjetnikov na območju OOZ Kranj.

Prijave bo Ustanova sprejemala od 3. do vključno 17. septembra 2018, v prostorih Stanovanjske ustanove na naslovu: C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v prvem  nadstropju. Vlogo za posojilo in obrazce dobite v času uradnih ur: ponedeljek od 9.00 do 15. ure, sreda od 9.00 do 16.00 ure in petek od 8.00 do 13. ure. Informacije dobite osebno ali po telefonu v času uradnih ur na tel. 04 / 234 04 18.
Celoten tekst 69. razpisa bo objavljen v prostorih Stanovanjske ustanove, C. Staneta Žagarja 37, Kranj.    
Več informacij dobite tudi na spletni strani
www.stanust-kranj.si.      

Kranj, 30.6.2018                                                  Predsednik uprave: Janez Kadivec l.r.

 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj