PREMOSTITVENA (KRATKOROČNA) POSOJILA

Nudimo tudi namenska posojila, tako za poslovne, kot za osebne namene, višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca in zavarovanja, doba odplačevanja je do 12 mesecev. Obrestujemo jih po nominalni obrestni meri, ki jo določi Upravni odbor ustanove. Stroški odobritve znašajo 20 EUR in strošek vodenja posojila 1,00 EUR/ mesec.