OBRAZCI

Obrazci  za odobritev posojila - SAMOSTOJNI PODJETNIK

Vloga za gradnjo

Vloga za adaptacijo

Vloga za nakup

     

Obrazci za odobritev posojila - ZAPSOLENI

Vloga za gradnjo

Vloga za adaptacijo

Vloga za nakup

Potrdilo delodajalca o plači in delovni dobi

Vloga za posredovanje podatkov

Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj