OBRAZCI

Obrazci  za odobritev posojila - SAMOSTOJNI PODJETNIK

Vloga za gradnjo

Vloga za adaptacijo

Vloga za nakup

     

Obrazci za odobritev posojila - DELAVCI

Vloga za gradnjo

Vloga za adaptacijo

Vloga za nakup

Potrdilo delodajalca o plači in delovni dobi

Potrdilo o prilivu na osebni račun

Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja

 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj